OUR SERVICE

PERSONAL BRANDING สร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย X COACHAOM ​

สร้างความน่าเชื่อถือ ปูเส้นทางไปสู่การสร้างชื่อเสียง และสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง พร้อมสร้างโอกาสทางการค้า ด้วยการทำ Personal Branding ที่จะดึงจุดเด่นเจ้าของแบรนด์มาใช้เป็นจุดขาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้แบรนด์โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

Personal Brand เหมาะกับใคร
1.) เจ้าของกิจการ, CEO
ที่ต้องการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับสินค้าหรือธุรกิจผ่านการสร้างตัวตนของตัวเองบน โลกออนไลน์
2.) คนที่ต้องเป็นแสงสว่างให้ผู้คน เช่น อาชีพโค้ช อาชีพแม่ทีม อาชีพที่ต้องให้ความรู้ผู้คน
3.) อินฟลูเอ็นเซอร์ที่ต้องการมีแบรนด์บุคคลที่มี positioning ที่ชัดเจนและเป็นที่จดจำบน โลกออนไลน์