OUR SERVICE

BRAND STRATEGY & BRAND IDENTITY​

สร้างภาพลักษณ์หรือภาพจำให้กับแบรนด์

ให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้แบรนด์โดดเด่น และไม่ถูกกลืนไปในตลาด
แพ็กเกจนี้ เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ใหม่ Re-Brand หรือทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการสร้างภาพจำด้วยสี โลโก้ วิธีการสื่อสาร และ Tagline ให้ง่ายต่อการจดจำ เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างจุดยืนในตลาด และสร้างความได้เปรียบในตลาดให้แบรนด์ในระยะยาว