OUR SERVICE

Marketing Strategy Online Consulting
for Entrepreneurs By CEO Lyn

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำรวจภาพรวมธุรกิจ และให้คำปรึกษาที่สำคัญทางการตลาดเป็นเวลา 90 นาที 

แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อหาแนวทางสำหรับธุรกิจ
📌ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนดี?
📌คู่แข่งขายตัดราคา อยากเพิ่มยอดขาย แต่ไม่อยากลดราคา
📌อยากลองตลาดสำหรับสินค้าใหม่
📌ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย