OUR SERVICE

Marketing Strategy

บริการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

– วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และหาจุดเด่นของสินค้า/แบรนด์ (Pros/Cons)
– วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Customer persona)
– SWOT Analysis
– 7Ps Marketing Mix 
– Marketing Trend
– Marketing Positioning

– วิเคราะห์ Competitor
– Media plan (Online)
– Communication plan (Online)
– Influencers Plan
– Campaign/Activity monthly
– Annual Marketing Budget
– A/B test by content marketing (1 post )  

สร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ให้มีทิศทาง ลำดับขั้น และเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน ไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้มค่า โดยเน้นการวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ Marketing Funnel อีกทั้งยังช่วยให้แบรนด์สื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิคราะห์คู่แข่ง และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของแบรนด์ รวมทั้งวางกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้สื่อสารและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุดที่สุด

Package แบ่งออกเป็น
ราย 3 เดือน ส่งแผนงานระยะเวลาปรึกษา 3 เดือน (ปรึกษาออนไลน์ได้เดือนละ 3 ครั้ง/ 3 เดือน)
ราย 6 เดือน วิเคราะห์ผลเป็นรายเดือน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทุกเดือน (ปรึกษาออนไลน์ได้เดือนละ 2 ครั้ง)
ราย 1 ปี วิเคราะห์ผลเป็นรายเดือน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทุกเดือน (ปรึกษาออนไลน์ได้เดือนละ 2 ครั้ง)

Marketing Strategy Online Consulting
for Entrepreneurs By CEO Lyn

บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำรวจภาพรวมธุรกิจ และให้คำปรึกษาที่สำคัญทางการตลาดเป็นเวลา 90 นาที 

90 นาทีได้อะไร?
พูดคุยเป้าหมายที่ต้องการ
วิเคราะห์คู่แข่ง
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
พร้อมแนะนำกลยุทธ์บุกตลาดออนไลน์

แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อหาแนวทางสำหรับธุรกิจ
📌ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนดี?
📌คู่แข่งขายตัดราคา อยากเพิ่มยอดขาย แต่ไม่อยากลดราคา
📌อยากลองตลาดสำหรับสินค้าใหม่
📌ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย
📌ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนดี?

Personal Branding
สร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย x CoachAom

1.) Finding DNA
สัมภาษณ์เพื่อค้นหาคาแรคเตอร์ ตัวตน จุดแข็ง เพื่อสร้างจุดขายในการทําธุรกิจ

2.) Analytic and Strategic Direction
– วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาแบรนด์ DNA
-กําหนดกลยุทธ์และ Positioning เพื่อสร้างความแตกต่างในการสร้าง Personal Brand

3.) Personal Brand Image
-กําหนดภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ DNA
– กําหนด Mood & Tone
– Personal Brand Book Guide

4.) Production
– ถ่ายภาพ Profile (20 – 30 รูป) เพื่อนําไปสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายจดจําตัวตน

5.) Follow up
– ติดตามผลระยะเวลา 2 เดือน (เดือนละ 2 ครั้ง )

สร้างความน่าเชื่อถือ ปูเส้นทางไปสู่การสร้างชื่อเสียง และสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง พร้อมสร้างโอกาสทางการค้า ด้วยการทำ Personal Branding ที่จะดึงจุดเด่นเจ้าของแบรนด์มาใช้เป็นจุดขาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้แบรนด์โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

Brand Strategy & Brand Identity

สร้างภาพลักษณ์หรือภาพจำให้กับแบรนด์ 

-Brand personality (บุคลิกภาพของแบรนด์)
-Brand Visual
-Tone of voice (ออกแบบภาษาที่แบรนด์ควรใช้ เพื่อให้ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ และโดดเด่นกว่าคู่แข่ง)
-LOGO (and name on logo) (ออกแบบโลโก้)
-Tagline
– Colors (ออกแบบสีที่เข้ากับแบรนด์ และสื่อถึงตัวตนของแบรนด์ได้ดีที่สุด)
-Typography (ออกแบบและจัดวางตัวอักษรเพื่อการสื่อสาร ให้มีความสวยงาม เข้าใจง่าย น่าจดจำ และเข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์)
– ออกแบบ Brand Communication และ Brand Identity จาก Customer Journey และ Mini Brand Book ในรูปแบบ PDF

ให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้แบรนด์โดดเด่น และไม่ถูกกลืนไปในตลาด
แพกเก็จนี้ เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ใหม่ Re-Brand หรือทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการสร้างภาพจำด้วยสี โลโก้ วิธีการสื่อสาร และ Tagline ให้ง่ายต่อการจดจำ เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างจุดยืนในตลาด และสร้างความได้เปรียบในตลาดให้แบรนด์ในระยะยาว

Package Facebook

รายการ 

Facebook Content (Size S) 

Facebook Content (Size M) 

Facebook Content (Size L) 

ราคา 1 เดือน 

15,000.-

ราคารวม Vat 16,050.-

35,000.- 

ราคารวม Vat 37,450.-

65,000.-

ราคารวม Vat 69,550.-

ราคา 3 เดือน 

เหลือเพียง 40,000.-  จาก 45,000.- 


ราคารวม Vat 42,800.-

เหลือเพียง 95,000.- จาก 105,000.- 


ราคารวม Vat 101,650.-

เหลือเพียง 185,000.-  จาก 195,000.-


ราคารวม Vat 197,950.-

ถ่ายรูปสินค้า (Packshot)

5 ภาพ 

15 ภาพ 

25 ภาพ 

โพสต์รูปแบบภาพเดี่ยว

8 โพสต์ 

8 โพสต์ 

15 โพสต์ 

โพสต์รูปแบบอัลบั้ม

2 โพสต์  

5 โพสต์ 

5 โพสต์ 

โพสต์รีวิวสินค้า

1 อัลบั้ม 

1 อัลบั้ม

1 อัลบั้ม 

VDO สั้นนำเสนอสินค้า (30 วินาที – 1 นาที)

5 คลิป 

10 คลิป  

Motion Graphic (.GIF)

2 โพสต์ 

นางแบบ/นายแบบรีวิวถือสินค้า หรือรีวิวในรูปแบบบทความ

5 ภาพ  

โพสต์ Story วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 30 วัน 

30 วัน  

รายงานสรุปประจำเดือน(PDF file)

1 ครั้ง / เดือน

1 ครั้ง / เดือน

1 ครั้ง / เดือน

แอดมินลงโพสต์ และ Story ตามจำนวนแพ็กเกจ

1 ครั้ง / เดือน

1 ครั้ง / เดือน

1 ครั้ง / เดือน

แถมฟรี! VDO รีวิวสินค้าจาก Nano Influencer รีวิวสินค้าอีก 5 ท่าน (เฉพาะแพ็กเกจ 3 เดือนเท่านั้น!)

Package TikTok

Package ทำคลิป Video TikTok พร้อมยิงADS

จำนวน

วางแผน ออกแบบ ถ่ายทำ Short VDO (30 วินาที -1 นาที)

15 คลิป/เดือน

TIKTOK Optimise เตรียมบัญชีโฆษณา

Brand Takeover ads (โฆษณาแบบเต็มหน้าจอ3-5วินาที)

In-Feed Ads  

Top view Ads

ดูแลยิงโฆษณาและบูสต์โพสต์ (ตามงบประมาณลูกค้า)

ผูกตะกร้า Tiktok shop

แอดมินลงโพสต์

Hashtag Challenge

งบโฆษณา

10,000.-

รายงานโฆษณา (รายเดือน ไฟล์ PDF)

ราคา

49,000.-/เดือน

รวม Vat 52.430-

เงื่อนไข
1. ไม่รวมค่าเช่าสถานที่ ค่าตัวนักแสดง ค่าเสื้อผ้า และค่าแต่งหน้าทำผม
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่ส่งมาที่บริษัทฯ เท่านั้น
3. กรณีต้องการเพิ่มงบโฆษณา สามารถเพิ่มงบโฆษณาได้ไม่เกิน 50,000.-/เดือน
4. หากตรวจสอบแผนงานและสตอรี่บรอดแล้ว ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาในคลิปได้
5. กรณีแก้ไข จะแก้ได้เฉพาะการลำดับภาพในคลิป เพิ่ม/ลดเอฟเฟค และแก้เสียงพากย์ ไม่เกิน 1 ครั้ง

Package LINE OA

LINE OA + LINE Shopping (My Shop)

จำนวน

สร้าง LINE OA + LINE Shopping (My Shop)

สร้าง LINE Official Account พร้อมใช้

ตั้งค่าร้านค้า ให้พร้อมขายได้ทันที

ตั้งค่าโปรไฟล์ร้านค้า

ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน

ตั้งค่าการจัดส่ง

ลงสินค้าใน MyShop

ไม่เกิน 30 รายการ

เชื่อมต่อ Rich Menu ให้เข้ากับร้านค้า

ทำ Rich Message

สูงสุด 6 รูป

ทำ Card Message

สูงสุด 9 รูป

ติดตั้ง Rich Video (ลูกค้าเตรียมวิดีโอเอง)

1 VDO

บริการโฆษณาผ่าน Line LAP

ปรึกษาและดูแลแก้ปัญหา ตลอดระยะเวลาที่บริการ

30 วัน

ราคา

.-/เดือน

รวม Vat –

เงื่อนไข
1. ภาพสำหรับบรอดแคสจะต้องเป็นภาพที่มาจากลูกค้า
2. แพ็คเกจนี้ไม่รวมแอดมินตอบแชท หรือรับออเดอร์
3. บริการโฆษณาผ่าน LineLap มีค่าบริการเพิ่ม 10,000.- ไม่รวมงบโฆษณา
ระยะเวลาดำเนินการหลังจากข้อมูลครบ ภายใน 7 วัน

Package Lazada & Shopee

รายการ 

Lazada / Shopee
(Size S) 

Lazada / Shopee (Size M) 

Lazada / Shopee (Size L) 

ราคา 1 ครั้ง

8,000.-

ราคารวม Vat 8,560.-

12,500.- 

ราคารวม Vat 13,375.-

22,000.-

ราคารวม Vat 23,540.-

คู่มือสมัครพร้อมใช้งาน

1

1

1

ออกแบบภาพตกแต่งร้าน 

3 ภาพ

5 ภาพ

8 ภาพ

ออกแบบภาพสินค้า (สำหรับลงสินค้า)

5 ภาพ

15 ภาพ

15 ภาพ

ลงสินค้า (ภาพไม่ตกแต่ง)

30 รายการ

50 รายการ

100 รายการ 

keyword สินค้า (ซื้อโฆษณา)

– 

ร่วมแคมเปญรายเดือน 

1 ครั้ง

สรุปรายการออเดอร์รายวัน

ไม่เกิน 100 รายการ

 

เงื่อนไข
1. ลงภาพสินค้าเพิ่มรูปละ 300.-
2. ตกแต่งภาพเพิ่ม รูปละ 1,000.-
***ราคานี้ยังไม่รวมการไดคัท
*** E-commerce แพลตฟอร์มที่ 2 ลดเพิ่ม20%
*** ร่วมแคมเปญรายเดือน ครั้งละ 5,000.-

ระยะเวลาดำเนินกรหลังจากข้อมูลครบ ภายใน 7 วัน

Package Short Video

รายการ 

Package (ถ่ายทำที่บริษัท Wismarketing)

Package (นอกสถานที่)

ราคา 

16,000.-

ราคารวม Vat 17,120.-

30,000.- 

ราคารวม Vat 32,100.-

ราคาเหมา

10 คลิป = 25,000.-

รวม Va 26,750.-

 

20 คลิป = 44,000.-

รวม Vat 47,080.-

 

50 คลิป = 100,000

รวม Vat 107,000.-

10 คลิปขึ้นไป
คลิปละ 5,000 บาท

*ยังไม่รวม Vat

คอนเทนต์ ShortVDO ลงได้ทุกPlatform (ความยาว 1-2 นาที)

4 คลิป

5 คลิป

คลิปยิงแอด

คลิปพรีเซนต์สินค้า

คลิปเปิดตัวสินค้า

รวมนางแบบ/นายแบบในการถ่ายทำสินค้า (ไม่ใช่KOL)

ถ่าย ตัดต่อ

ใส่เอฟเฟค

พากย์เสียง

คำบรรยายในคลิปVDO

ออกแบบภาพปกคลิป

เงื่อนไข
ถ่ายทำที่บริษัท
1. รับเฉพาะสินค้าที่ส่งมาที่บริษัทฯเท่านั้น
2. ไม่รวมค่าเช่าสถานที่ ค่าตัวนักแสดง ค่าเสื้อผ้า และค่าแต่งหน้า